default_mobilelogo

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

 

Con đường đúng – Tương lai tươi sáng

http://sleader.vn

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược ( SLEADER) là tổ chức khoa học, công nghệ đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu chuyên sâu về lãnh đạo chiến lược với mục đích góp phần phát triển đội ngũ lãnh đạo và doanh nhân có tư duy hiện đại và hành động hiệu quả.

 

ARFQuant phối hợp với SLEADER trong việc tư vấn chiến lược cho các lãnh đạo cấp cao của các Ngân hàng, công ty và phối hợp tổ chức đào tạo các khóa học chuyên sâu cho khách hàng

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

风险管理咨询

FV ASSOCIATES

 

 

 

FV ASSOCIATES

 

FV Associates là công ty tư vấn dựa trên sự kết nối giữa các chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý rủi ro và các quy định có liên quan.  Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn độc lập dựa trên sự am hiểu địa phương, phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp cùng với các giải pháp triệt cho khách hàng.

 

ARFQuant và FV Associates đã cùng tham gia tổ chức rất nhiều các khóa học liên quan đến Quản lý rủi ro cho các Ngân hàng tại Việt Nam

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Become a VBA Finance Expert

 

www.vba-finance.com

 

 

VBA FINANCE

VBA Finance được thành lập dành cho những người muốn theo đuổi công việc trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng. VBA Finance cung cấp các khóa học trực tuyến về VBA trên excel, các khóa học cho Ngân hàng đầu tư và Tài chính doanh nghiệp

 

ARFQuant hợp tác với VBA Finance nhằm cung cấp các khóa học bổ trợ trước và sau khi học trực tiếp tại ARFQuant nhằm giúp học viên đat được kiến thức tối đa

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

ALM, Treasury Risk, Options Pricing,

Simulation Models – Training, Study Guides,

Excel Templates

 

 

Finance Training Course

 

Finance Training Course được tạo ra bởi một nhóm các chuyên gia về rủi ro với mục đích giúp mọi người học, hiểu và áp dụng các khái niệm tài chính.  

 

ARFQuant hợp tac với VBA Finance nhằm cung cấp các khóa học bổ trợ trước và sau khi học trực tiếp tại ARFQuant nhằm giúp học viên đat được kiến thức tối đa

 

 

 

 

Online :  9
Tất cả: 327458

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ