SQL thực chiến dành cho Quản lý rủi ro và Tài Chính

29/03/2024 38 lượt xem

Giảng viên : ARFQuant

0 đánh giá

Giới thiệu chung

Khóa học: SQL Thực chiến dành cho Quản lý Rủi ro và Tài chính

Khóa học "SQL Thực chiến dành cho Quản lý Rủi ro và Tài chính" cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích, quản lý và trực quan hóa dữ liệu trong lĩnh vực tài chính và quản lý rủi ro. Với việc tích hợp đầy đủ giữa lý thuyết và thực hành, khóa học nhấn mạnh sự quan trọng của việc sử dụng SQL để hỗ trợ quyết định dựa trên dữ liệu và tăng cường hiệu quả quản lý.
 
**Mục tiêu khóa học:**
 
- Cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về SQL cho quản lý rủi ro và tài chính.
- Phát triển kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tài chính.
- Học cách tạo các báo cáo tài chính và quản lý rủi ro bằng cách sử dụng SQL.
- Áp dụng SQL vào việc mô hình hóa và dự đoán rủi ro tài chính.
 
**Cấu trúc Khóa học:**
 
**Module 1: Giới thiệu về SQL và Cơ sở dữ liệu**
- Giới thiệu SQL và vai trò của nó trong ngành tài chính và quản lý rủi ro.
- Cấu trúc cơ bản của cơ sở dữ liệu: bảng, hàng, cột, khóa chính và ngoại.
- Cài đặt môi trường làm việc SQL và giới thiệu phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.
- Cú pháp cơ bản của SQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE.
 
**Module 2: Truy vấn và Phân tích Dữ liệu SQL**
- Các câu lệnh truy vấn nâng cao: JOIN, UNION, INTERSECT, EXCEPT.
- Sử dụng các hàm tổng hợp và hàm toán học trong SQL.
- Tùy chỉnh và lọc dữ liệu với WHERE, HAVING, ORDER BY, GROUP BY.
 
**Module 3: Quy hoạch và Tối ưu Cơ sở dữ liệu**
- Thiết kế và quy hoạch cơ sở dữ liệu cho nhu cầu quản lý rủi ro và tài chính.
- Các kỹ thuật chỉ số: tạo, sử dụng và quản lý chỉ số (indexes).
- Các kỹ thuật tối ưu hóa truy vấn SQL.
 
**Module 4: SQL trong Quản lý Tài chính**
- Áp dụng SQL vào phân tích tài chính và quản lý dòng tiền.
- Tính toán và phân tích các chỉ số tài chính thông qua SQL.
- Xây dựng báo cáo tài chính tự động: lãi lỗ, dòng tiền, tỷ suất sinh lời.
 
**Module 5: SQL trong Đánh giá và Quản lý Rủi ro**
- Áp dụng SQL để xác định và đánh giá rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường.
- Mô hình hóa rủi ro: sử dụng SQL để tính toán VaR (Value at Risk), Expected Loss.
- Tích hợp dữ liệu từ các nguồn khác nhau để phân tích rủi ro toàn diện.
 
**Module 6: Bảo mật và Tuân thủ trong SQL**
- Các nguyên tắc bảo mật và quyền truy cập dữ liệu trong SQL.
- Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu.
- Tuân thủ pháp luật và quy định trong quản lý dữ liệu.
 
**Module 7: Trực quan hóa Dữ liệu và Dashboard Tài chính**
- Tổng quan về các công cụ trực quan hóa dữ liệu: Power BI, Tableau.
- Kỹ thuật kết nối cơ sở dữ liệu SQL với các công cụ trực quan hóa.
- Tạo dashboard tài chính và rủi ro từ cơ sở dữ liệu SQL.
 
**Module 8: Dự án Thực tiễn và Thuyết trình**
- Áp dụng toàn bộ kiến thức đã học vào một dự án thực tiễn liên quan đến quản lý rủi ro và tài chính.
- Sinh viên sẽ phân tích dữ liệu, tạo báo cáo và trình bày các giải pháp quản lý rủi ro.
- Đánh giá dự án dựa trên tiêu chí sáng tạo, tính chính xác, và kỹ năng trình bày.
 
**Phương pháp Đánh giá:**
- Đánh giá thông qua bài tập, bài kiểm tra, và thực hành sau mỗi module.
- Đánh giá cuối kỳ dựa trên dự án thực tiễn và khả năng áp dụng kiến thức vào thực tế.
 
Sau khi hoàn thành khóa học, người học sẽ có khả năng sử dụng SQL một cách chiến lược để hỗ trợ quyết định trong lĩnh vực quản lý rủi ro và tài chính, với khả năng tạo ra các giải pháp dựa trên dữ liệu chính xác và hiệu quả.

nội dung khóa học

Module 2: Truy vấn và phân tích dữ liệu

Tài liệu tham khảo

Công ty

ARFQuant

ARFQuant (Actuarial science- Risk management – Finance - Quantitative) là công ty tư vấn được thành lập từ sự hợp tác của các chuyên gia đến từ châu Âu và Việt Nam trong các lĩnh vực Actuary, Quản lý rủi ro và Tài chính doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm làm việc và tư vấn trên 20 năm ở các quốc gia như Pháp, Bỉ, Anh, Mỹ, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Chúng tôi tự hào cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật áp dụng các mô hình toán tài chính, mô hình kinh tế lượng, mô hình toán thống kê cho các công ty bảo hiểm, ngân hàng, quỹ đầu tư... giúp việc ra quyết định dựa trên cơ sở định lượng và khoa học.

Đánh giá

Đánh giá trung bình

Có (0) lượt đánh giá

 • 5 sao
  (0)
 • 4 sao
  (0)
 • 3 sao
  (0)
 • 2 sao
  (0)
 • 1 sao
  (0)

Vui lòng Đăng Nhập để đánh giá, bình luận và đặt câu hỏi

Nhận xét
Gửi nhận xét
 • Trọn khóa học

  : 4 video

 • Hạn sử dụng

  : 365 ngày

 • Lượt mua

  : 0 học viên

 • Bạn phải mua khóa học để xem
 • Học phí

  : 2.000.000 đ

 • Ưu đãi

  : 2.000.000 đ

Mua khóa học Thêm vào giỏ hàng
go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt