Bruno Massonnet

Giám đốc đào tạo

Sở hữu hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoa học tính toán, bảo hiểm và thống kê, Ông Massonnet, Thành viên đủ điều kiện của Hiệp hội Actuary của Pháp, đã chủ trì nhiều dự án tư vấn về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, chẳng hạn như: - Bảo hiểm các khoản vay và Bancasurance - Bảo hiểm cho người phụ thuộc và người già - Thiết kế chế độ hưu trí và phúc lợi cho nhân viên của doanh nghiệp (phúc lợi theo luật định và phúc lợi bổ sung) - Xây dựng bảng kinh nghiệm về tỷ lệ tử vong, tàn tật, phụ thuộc ...
- Mẫu danh mục bảo hiểm và tái bảo hiểm, ước tính tốt nhất và các kịch bản căng thẳng (stress testing) theo Khả năng thanh toán II (Solvency 2).
 
Ông đã cam kết nhiều khóa học về Thống kê, Mô hình hóa quản lý rủi ro, Tài chính và Bảo hiểm cho các Tổ chức, Ngân hàng và Công ty Bảo hiểm tại Pháp.

Mr.Massonnet từng là giáo sư Toán thống kê Ứng dụng và Tài chính Toán học tại Đại học Ensae ParisTech trước khi làm việc cho Gerling Globale và Gras Savoye.

Hiện tại anh ông giữ chức vụ giám đốc đào tạo tại AS-Consultating. Khách hàng Mr.Masonnet từng tư vấn là các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, ... đến từ Pháp, Ireland, Anh, Maroc, Luxembourg và Việt Nam

Các giảng viên khác

Lê Huy Hoàng

Giảng viên

Trần Thế Anh

Giảng viên

Soft Skill and English

Trường đào tạo kỹ năng mềm và tiếng Anh

Hien Le, FRM

Giảng viên

Tu Pham, CFA, FRM

Giảng viên

Trần Kim Long

Giảng viên

Trần Thái Sơn

Giảng viên

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt