Trần Thái Sơn

Giảng viên

Sơn có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý rủi ro và Tài chính tại các Ngân hàng Sacombank, VIB, OCB và trải qua các vị trí Chuyên viên tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định KHCN - KHDN, Giám đốc dự án Phê duyệt tập trung, Giám đốc Phê duyệt tín dụng.

Sơn đã trực tiếp xây dựng, phụ trách tham gia vào nhiều dự án quản lý rủi ro tại Ngân hàng bao gồm Mô hình Phê duyệt tín dụng tập trung, Mô hình Thẩm định thực địa KHCN, Thẩm định nguồn thu KHCN, Danh mục hồ sơ tín dụng KHCN và đã hoàn thành tốt các dự án này.

Số lượng HS phê duyệt của Sơn chiếm khoảng 20% tổng SLHS của Khối RB và dư nợ phê duyệt của Sơn chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của Khối RB, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và nằm trong ngưỡng cho phép của Ngân hàng.

Ngoài ra Sơn còn là Giảng viên kiêm chức tại Ngân hàng OCB, đào tạo toàn hệ thống cho các ĐVKD Khối RB với các chức danh như: Nhân sự tân tuyển, Nhân viên/chuyên viên và Giám đốc QHKH/Giám đốc tín dụng với trên 1.000 giờ dạy và được học viên đánh giá Giỏi/Xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen của BLĐ Ngân hàng.

Các giảng viên khác

Lê Huy Hoàng

Giảng viên

Trần Thế Anh

Giảng viên

Bruno Massonnet

Giám đốc đào tạo

Soft Skill and English

Trường đào tạo kỹ năng mềm và tiếng Anh

Hien Le, FRM

Giảng viên

Tu Pham, CFA, FRM

Giảng viên

Trần Kim Long

Giảng viên

go top

Bạn chưa có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Đăng ký

Bạn đã có tài khoản

Vui lòng đăng ký tài khoản theo biểu mẫu bên dưới

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin

Quên mật khẩu Đăng nhập

Những lợi ích khi đăng ký học tại Arfquant

Học bất cứ khi nào, ở đâu
Được đảm bảo về chất lượng
Nội dung học liên tục, xuyên suốt
Phương thức thanh toán linh hoạt