default_mobilelogo

TRẮC NGHIỆM

Thực hiện trắc nghiệm dưới đây để hiểu về khả năng quản lý tài chính và rủi ro của bạn.

 

1. Trắc nghiệm mức chấp nhận rủi ro của chủ doanh nghiệp Start-Up

Đánh giá mức chấp nhận rủi ro của doanh nghiệp

Bạn là chủ doanh nghiệp Start-up hoặc đang có ý định tự mình kinh doanh? Bạn có chấp nhận sự thất bại không? Bạn có phải là người can đảm hay yêu thích rủi ro không? Hai đức tính quan trọng này bạn cần hiểu rõ vì nó quyết định sự thành công của bạn.

Thực hiện trắc nghiệm 10 câu hỏi này để tìm hiểu mức chấp nhận rủi ro kinh doanh của bạn.

 

 

2. Trắc nghiệm hiểu biết về Quản lý rủi ro

Bạn làm việc trong lĩnh vực Quản lý rủi ro hay bạn đang muốn tham gia vào lĩnh vực này? Bạn có biết hết  về các loại rủi ro mà doanh nghiệp/ ngân hàng bạn có thể đối mặt không? Bạn có dám làm trắc nghiệm sau đây xem mức độ hiểu biết của mình đến đâu không?

 

3. Trắc nghiệm về Quản lý rủi ro Hoạt động

Rủi ro hoạt động có thể xảy ra với bất kỳ ai, cá nhân hay doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Trong hoạt động hàng ngày, bạn đã hiểu rõ về loại rủi ro này chưa? Bạn có biết cách quản lý nó như thế nào cho hiệu quả không?  Thực hiện trắc nghiệm sau đây xem mức độ hiểu biết của bạn về loại rủi ro này đến đâu nhé?

 

4. Trắc nghiệm kiến thức nhà đầu tư

Bạn yêu thích đầu tư, bạn tham gia vào thị trường trứng khoán, thậm chí bạn là chuyên gia làm cho các quỹ đầu tư hoặc Ngân hàng. Bạn tự tin mình hiểu biết rõ về hoạt động đầu tư ? Bạn hãy thử làm trắc nghiệm sau đây xem mức độ hiểu biết của mình đến đâu nhé?

 

Online :  9
Tất cả: 393095

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ