default_mobilelogo

Quản lý rủi ro hoạt động

 

Khoá học: 3 ngày QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG


  

NỘI DUNG

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 

 

Chủ đề 1: Vai trò của quản lý rủi ro trong các dịch vụ tài chính sau khủng hoảng
Chủ đề 2: Quản trị rủi ro
1. Quản trị (Nguồn gốc của Quản trị doanh nghiệp, Quản trị rủi ro và Lập kế hoạch Chiến lược, Các nguyên tắc Quản trị Rủi ro)
2. Con người, vai trò và trách nhiệm (Hội đồng quản trị, CRO, báo cáo, hệ thống và văn bản)
3. Quy trình (Lý thuyết, Quy trình Quản lý Rủi ro, Kết quả, Sự Phát triển Quản trị Rủi Ro)
Chủ đề 3. Khung Quản lý rủi ro
1. Năng lực rủi ro (Nguồn lực và Năng lực Rủi ro, Thử nghiệm và phục hồi Căng thẳng, Thiết lập Năng lực Rủi ro)
2. Mức chấp nhận rủi ro (Mức chấp nhận rủi ro trong một tổ chức, một ví dụ về Khẩu vị rủi ro)
3. Chính sách về rủi ro (Giới thiệu về các chính sách, cấu trúc của một chính sách rủi ro, vai trò chính sách rủi ro trong một tổ chức, chính sách bảo hiểm)
4. Định giá rủi ro (Giới thiệu về định giá rủi ro, Mối tương quan giữa các yếu tố bên ngoài và bên trong trong việc định giá, Chi phí vốn)
5. Văn hoá rủi ro (Văn hoá rủi ro, lãnh đạo và văn hoá rủi ro, vai trò của chức năng quản lý rủi ro trong tạo lập văn hoá rủi ro, vị trí của các nhân viên khác trong văn hoá rủi ro, đánh giá văn hoá rủi ro)
Chủ đề 4: Đánh giá rủi ro
1. Đánh giá rủi ro (Tổng quan, Chu kỳ đánh giá)
2. Các kịch bản rủi ro ('Top Down' Nhận dạng, hội thảo, ví dụ kịch bản dự phòng (DR)
3. Các mô hình đánh giá quy trình ('Bottom Up', Kiểm soát Nhận dạng (Liên kếtTop-Down và Bottom-Up), Đánh giá quy trình, Khung Kiểm soát và Đánh giá)
4. Các vấn đề về Rủi ro Hoạt động (Nhận diện vấn đề phát sinh và Thiết kế, Lập Kế hoạch Hành động, Quản lý vấn đề, Rủi ro còn lại, Thẩm định việc quản trị)
5. Các chủ đề về đánh giá rủi ro khác (Đánh giá rủi ro các sản phẩm mới và hoạt động mới, đánh giá rủi ro và các dịch vụ bên thứ ba)

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 5: Thông tin về rủi ro
1. Giới thiệu (Khẩu vị rủi ro và Hồ sơ rủi ro, tổn thất dự kiến-expected loss, tổn thất bất ngờ -unexpected loss)
2. Điều tra tổn thất (Sự cố rủi ro hoạt động & điều tra, thu thập dữ liệu tổn thất, định lượng tổn thất, Khoanh vùng sự kiện, dữ liệu mất mát bên ngoài)
3. Các chỉ số rủi ro trọng yếu (KRIs) (Giới thiệu về KRIs, Lựa chọn KRIs thích hợp, Các KRIs phụ thuộc lẫn nhau, Thực hiện KRI, Khung, Báo cáo rủi ro và Công cụ, Model dữ liệu, Luồng công việc, Báo cáo)
Chủ đề 6: Mô hình rủi ro
1. Vốn hóa và rủi ro (Basel II và Vốn rủi ro Hoạt động, Tần suất và mức độ nghiêm trọng, Kết hợp Phương pháp Tiếp cận, Phân bổ vốn)
Chủ đề 7: Giảm nhẹ bảo hiểm
1. Giới thiệu giảm thiểu rủi ro thông qua Bảo hiểm
2. Phân loại rủi ro và biện pháp giảm thiểu rủi ro tương ứng
3. Các tiêu chuẩn kiểm tra về mức giảm thiểu bảo hiểm
4. Tính toán mức vốn được giảm trừ từ hoạt động bảo hiểm đem lại

 

 

 

 

 

 

LỢI ÍCH

• Có thể mô tả các yếu tố của một Khung quản lý rủi ro và lựa chọn các yếu tố để áp dụng tại doanh nghiệp của bạn.
• Có thể quản lý một chương trình đánh giá rủi ro hoạt động và áp dụng tại doanh nghiệp
• Có thể mô tả các sự kiện rủi ro hoạt động, các chỉ số rủi ro chính (KRIs) và báo cáo và tạo ra một khung KRI.
• Có thể nhận ra cách quản lý rủi ro hoạt động nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh tổng thể và tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp.

AI NÊN HỌC

• Bộ phận tài chính
• Bộ phận rủi ro thị trường
• BDA Basel
• Kiểm toán viên nội bộ

KHÁCH HÀNG NHẬN XÉT

"Chương trình tại ARFQuant đa dạng và bổ ích cho những người công tác chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính. Việc theo đuổi các khóa học chuyên biệt này quả thật là một quá trình rất gian nan, tuy nhiên thành quả thu được cũng rất xứng đáng với công sức bỏ ra. Các khóa học được đi từ lý thuyết đến thực hành, từ đó giúp mình hiểu rõ hơn bản chất của vấn đề, cũng như cách áp dụng vào thực tiễn. Nhìn chung giảng viên ở ARFQuant rất tốt về chuyên môn và tận tình trong giảng dạy. Việc tham gia các khóa học tại ARFQuant giúp mình học có hệ thống và hiệu quả tăng lên rõ rệt so với việc tự học, tự nghiên cứu trước đó." Phương Phùng - OCB

 ------------------------------------------

"Các vấn đề chính mà học viên quan tâm được khảo sát trước khi bắt đầu khóa học nên phù hợp với nhu cầu của học viên. Môi trường học cởi mở, khuyến khích sự tham gia thảo luận của tất cả các học viên. Giảng viên nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ và sẵn sang chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm" Phượng Phan - FeCredit

 ------------------------------------------

"Giảng viên có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị rủi ro, rất nhiệt tình và cởi mở với học viên, phương pháp giảng dạy thu hút được sự chú ý của học viên. Thầy hay dùng các câu chuyện có pha lẫn tính chất hài hước vừa để làm ví dụ cho cả lớp vừa để tạo không khí học sôi nổi. Lớp học được tổ chức rất chuyên nghiệp". Hiền Phan - BIDV

 ------------------------------------------

“Từ đầu năm 2017 đến nay, tôi đã được trải nghiệm 02 khóa học tại ARFQuant là Thống kê- lập mô hình rủi ro, Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ.

Khoảng thời gian học tuy khá ngắn cùng với lượng kiến thức của các khóa học lại khá nhiều, nhưng với sự truyền đạt dễ hiểu và khá đặc biệt của các giáo viên tại AFRQuant, nên trong quá trình học tôi cảm thấy khá thoải mái và dễ dàng nắm bắt kiến thức. Bên cạnh những nội dung bắt buộc trong chương trình học, các giáo viên đã chia sẻ thêm các kinh nghiệm trong học tập và nghiên cứu tài liệu (Ví dụ thầy Hoàng- chia sẻ về kinh nghiệm đọc sách và ôn bài FRM mặc dù việc chia sẻ có hơi trễ nhưng cũng là kinh nghiệm nghiên cứu tài liệu trong các đợt thi sau này; thầy Fred – chia sẻ về cách xử lý data khi bias,v.v..). 

Tài liệu, bài giảng được thiết kế khá bài bản và tập trung. Sau khi kết thúc khóa học, tôi có thể tận dụng thêm được các kiến thức trong các tài liệu này vào quá trình học tập và làm việc. Tuy nhiên, nếu như tài liệu và bài giảng có thêm thắt 1 số trích dẫn các nguồn tài liệu hoặc sách nữa để tôi có thể mở rộng thêm trong việc tìm kiếm các tài liệu có liên quan).

Nếu có cơ hội được tham gia các khóa học khác nữa, tôi vẫn mong muốn được trải nghiệm tại ARFQuant một lần nữa.” Thảo Nguyễn - OCB

 

 

THỐNG KÊ VÀ LẬP MÔ HÌNH RỦI RO

 

THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

 

MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG NỘI BỘ

 

ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM PHÁI SINH

 

QLRR THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO TÀI CHÍNH

 

ỨNG DỤNG SPSS TRONG XÂY DỰNG CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG RỦI RO

QUẢN LÝ DANH MỤC RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ TÀI SẢN NỢ CÓ VÀ ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ

 

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG

 

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC  

Online :  9
Tất cả: 393092

   Headquater: 9th Floor, 68 Nguyen Hue, Dist.1, HCMC

                Office in France: 105 Maurice Thorez Road, Ivry sur Saine

                Office in England: 20 Moreland street, London, UK               

   Hotline: 084.898 498 158 (Vietnam)

                              033.67 329 7434  (France)

                                            

                Email: Contact@arfquant.com

Thông tin liên hệ